Κατηγορία: Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προκήρυξη για τη θέση ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αμφιλοχίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1.2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ανακοίνωσης υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), με σήμανση έκδοσης “10-06-2021” ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ… Περισσότερα »

Προμήθεια 10 μικρών ιστιοπλοϊκών σκαφών και 2 μηχανοκίνητων φουσκωτών σκαφών συνοδείας συνολικού προυπολογισμού 94.240,00 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Προκηρύσσει Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια 10 μικρών ιστιοπλοϊκών σκαφών και 2 μηχανοκίνητων φουσκωτών σκαφών συνοδείας» συνολικού προϋπολογισμού# 94.240,00 €#… Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ διακηρύσσει την Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει… Περισσότερα »

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Αιτήσεις από Τετάρτη 2 Αυγούστου έως Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1.2023 Παράρτημα-ΙΙ-απόφασης-41797 Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου

Περίληψη διακήρυξης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΙΝΑΧΟΥ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 54-2023 Ρ9ΡΑΩΨΞ-Ξ3Ι ΤΣΙΜΕΝΤΑ espd-request-v2 Signed ΓΣΥ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΑΔΑΜ 23PROC012403620) ΕΣΥ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Signed Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___290323 Signed ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ… Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση–επικαιροποίηση μητρώου εργοληπτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Για την συμπλήρωση – επικαιροποίηση μητρώου εργοληπτών (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο… Περισσότερα »

Προκήρυξη κατάθεσης αιτήσεων για συμμετοχή στην Κυριακάτικη Αγορά Μερίδιού

Για τη συμμετοχή στην Κυριακάτικη Αγορά Μενιδίου που πραγματοποιείται στην ΔΕ Μενιδίου κάθε Κυριακή εκτός από την 1η Ιανουαρίου, την Κυριακή του Πάσχα, την 15η Αυγούστου, την 25η Δεκεμβρίου και… Περισσότερα »

Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη Αμφιλοχίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμος Αμφιλοχίας στα πλαίσια διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης που θα πραγματοποιηθεί στη δημοτική Ενότητα Αμφιλοχίας από 3/10/2022 έως και 09/10/2022 στο χώρο του Λιμανιού, προκηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας… Περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΑΔΑ : ΨΖΠΙΩΨΞ-ΛΙΕ Αρ.πρωτ.: 9481 Ημερομηνία: 07/07/2022   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για… Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ»

ΑΟΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΕΕΕΣ Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής υποβολής προσφορών ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ