Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΕΡΑΙΩΝ 2022