Σύνθεση Λιμενικού Ταμείου

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΑΞΙΩΜΑΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΔΙΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ6974925233
ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ6978673368
ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΜΕΛΟΣ-
ΓΕΡΟΚΟΜΟΥ ΒΑΓΙΑΜΕΛΟΣ-
ΚΑΡΕΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΜΕΛΟΣ-
ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣΜΕΛΟΣ-