Κατηγορία: Αποφάσεις Δημάρχου

Πρόγραμμα Ψηφοφορίας Δήμου Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Ταχ. Δ/νση: Αμφιλοχία Ταχ. Κώδικας: 305 00 Πληροφορίες: Σιακαπέτη Π. Τηλέφωνο:2642360421 Αμφιλοχία  17-5-2023 Αρ.πρωτ. 7329 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Για τις Γενικές Βουλευτικές… Περισσότερα »

Μεταβίβαση αρμοδιότητας σε Αντιδήμαρχο

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87), , ως ισχύει. 2. Τις διατάξεις… Περισσότερα »

Απόφαση Δημάρχου 746/20-1-2023: Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023   ΑΠΟΦΑΣΗ  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ   Έχοντας  υπόψη: Τις  διατάξεις  του  άρθρου  54  του  ν.  3852/2010,  ως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει. Την  περ. ι  της  παρ.  1 … Περισσότερα »

Απόφαση Δημάρχου 730/20/1/2023: Ορισμός Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023   ΑΠΟΦΑΣΗ Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  Έχοντας  υπόψη: Τις  διατάξεις του  άρθρου 59  του  ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (Α … Περισσότερα »

Ορισμός Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου ΑΠΟΦΑΣΗ   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  Έχοντας  υπόψη: Τις  διατάξεις του  άρθρου 59  του  ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (Α … Περισσότερα »

Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης… Περισσότερα »

Ανάθεση αρμοδιότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων σε Αντιδήμαρχο

Αμφιλοχία  17-8-2021      Αρ. πρωτ. 11184        Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ.  244/2021   ΘΕΜΑ: Ανάθεση  αρμοδιότητας  και  εξουσιοδότηση  υπογραφής  Δημάρχου για  την  τέλεση  πολιτικών  γάμων  σε … Περισσότερα »