Κατηγορία: Αποφάσεις Δημάρχου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 8/10/2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ  Για τις περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 53 και 19 του ν.4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών… Περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 08/10/2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Για τις Δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023             Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου άρθρο 19 του ν.4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και… Περισσότερα »

Πρόγραμμα Ψηφοφορίας για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις ։ του άρθρου 58Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της… Περισσότερα »

Συμπληρωματική ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αμφιλοχίας για τη λειτουργία της παιδικής κατασκήνωσης Μπούκας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/νση: Γ. Σ τράτου Τ.Κ.: 305 00 Τηλ.: 2642360421/454 Πληρ.  Σιακαπέτη  Π. E-mail: siakapeti@gmail.com Αμφιλοχία  13-6-2023 Αρ.πρωτ.  8916 Αρ.πρωτ.  8916Συμπληρωματική Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με… Περισσότερα »

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αμφιλοχίας για τη λειτουργία της παιδικής κατασκήνωσης Μπούκας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Αμφιλοχία  6-6-2023 Αρ. πρωτ. 8328 Δ/νση: Γ. Σ τράτου Τ.Κ.: 30500 Τηλ.: 2642360421/454 Πληρ.  Σιακαπέτη  Π. E-mail: siakapeti@gmail.com   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση… Περισσότερα »

Πρόγραμμα Ψηφοφορίας Δήμου Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Ταχ. Δ/νση: Αμφιλοχία Ταχ. Κώδικας: 305 00 Πληροφορίες: Σιακαπέτη Π. Τηλέφωνο:2642360421 Αμφιλοχία  17-5-2023 Αρ.πρωτ. 7329 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Για τις Γενικές Βουλευτικές… Περισσότερα »

Μεταβίβαση αρμοδιότητας σε Αντιδήμαρχο

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87), , ως ισχύει. 2. Τις διατάξεις… Περισσότερα »

Απόφαση Δημάρχου 746/20-1-2023: Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023   ΑΠΟΦΑΣΗ  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ   Έχοντας  υπόψη: Τις  διατάξεις  του  άρθρου  54  του  ν.  3852/2010,  ως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει. Την  περ. ι  της  παρ.  1 … Περισσότερα »

Απόφαση Δημάρχου 730/20/1/2023: Ορισμός Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023   ΑΠΟΦΑΣΗ Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  Έχοντας  υπόψη: Τις  διατάξεις του  άρθρου 59  του  ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (Α … Περισσότερα »

Ορισμός Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου ΑΠΟΦΑΣΗ   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  Έχοντας  υπόψη: Τις  διατάξεις του  άρθρου 59  του  ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (Α … Περισσότερα »