Ο Βάλτος στην Επανάσταση του 1821

«Ο Βάλτος στην Επανάσταση του 1821»
Πρακτικά Συνεδρίου
Συνδιοργάνωση: ∆ήμος Αμφιλοχίας – Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας
Αμφιλοχία, 16-17 Οκτωβρίου 2021

 

 

Στοιχεία έκδοσης
Επιμέλεια:
Νικόλαος Χ. Τέλωνας, Ηλίας Υφαντής (Λίνος), Νικόλαος Χούτας

Οργανωτική επιμέλεια:
Κωνσταντίνος Απ. Καρακώστας

Έκδοση: ∆ήμος Αμφιλοχίας, Αμφιλοχία 2023

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου:
Σοφία Ανδρίκουλα (Πρόεδρος)
Ελένη ∆ράκου
Πηνελόπη Μπεστητζάνου
Ιφιγένεια Χριστοδούλου

Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου:
Μίρκα Παλιούρα (Πρόεδρος)
Ηλίας Υφαντής (Λίνος)
Νικόλαος Χούτας