Κατηγορία: Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΜΠΟΥΚΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΜΠΟΥΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΑΠΟ  3-6-2024  ΕΩΣ  12-6-2024 1. ΑΙΤΗΣΗ 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3 5…. Περισσότερα »

Προμήθεια τροφίμων για την ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ (για το έτος 2024) και για τους Παιδικούς Σταθμούς και λοιπές υπηρεσίες του Δήμου όπως και προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για τους δικαιούχους υπαλλήλους για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης συν. προϋπ. 193.551,47 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Διακηρύσσει  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων με  ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά  ομάδα για… Περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 681.550,00 ευρώ

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 681.550,00 ευρώ Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω… Περισσότερα »

ANOIKTH ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ-ΣΤΑΝΟΣ”

O ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ διακηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ-ΣΤΑΝΟΣ» συνολικής αξίας 709.677,42 Ευρώ (Φ.Π.Α. 0%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις… Περισσότερα »

Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)» συνολικής αξίας 680.000,00 Ευρώ (Φ.Π.Α. 24%)

O ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ διακηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)» συνολικής αξίας 680.000,00 Ευρώ (Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις… Περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο: Δράσεις και μέτρα για τη θωράκιση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμφιλοχίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ   Η  Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αμφιλοχίας» ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α. Προκηρύσσει   ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό  φανερό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού… Περισσότερα »

Προμήθεια 10 μικρών ιστιοπλοϊκών σκαφών και 2 μηχανοκίνητων φουσκωτών σκαφών συνοδείας» συνολικού προϋπολογισμού# 64.491,63 €# (αξία χωρίς ΦΠΑ:52.009,38€

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Προκηρύσσει Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια 10 μικρών ιστιοπλοϊκών σκαφών και 2 μηχανοκίνητων φουσκωτών σκαφών συνοδείας» συνολικού προϋπολογισμού# 64.491,63 €#… Περισσότερα »

Προμήθεια ειδών τροφίμων για την Παιδική Εξοχή Μπούκας (έτος 2023) συνολ. προϋπ. 64.011,65 € (καθαρή αξίας # 56.647,48 €#

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Διακηρύσσει  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων με  ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά  ομάδα για… Περισσότερα »

O ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ διακηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου εκπόνησης της μελέτης “ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μενιδίου- Επικαιροποίηση Β1 Σταδίου & ΣΜΠΕ και Σύνταξη Β2 Σταδίου”

Ο Δήμος Αμφιλοχίας προκηρύσσει Ανοιχτή Διαδικασία μεσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης “ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μενιδίου- Επικαιροποίηση Β1 Σταδίου & ΣΜΠΕ και Σύνταξη Β2 Σταδίου” , εκτιμώμενης… Περισσότερα »