ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΜΠΟΥΚΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΜΠΟΥΚΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΑΠΟ  3-6-2024  ΕΩΣ  12-6-2024