Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απόστολος Κοιμήσης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Αλπός

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΑΞΙΩΜΑ
Γάκης Βασίλειος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
Παπούλιας Γρηγόριος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κοπίδης Κωνσταντίνος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Σταμούλης Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Φουρλάνης Μαρκος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Χούτας Νικόλαος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μπακαμήτσος Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Καρδούτσος Ιωάννης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Τσόλκας Χρήστος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κακαρούνας Αθανάσιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Λαμπράκη Σταμούλη Φρειδερίκη ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Σιατής Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γαλαζούλας Θωμάς ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ζάγκας Χρήστος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Γούλα Σοφία ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕ.ΚΑ.Δ.Α-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Πρεβεζάνος Ιωάννης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ανδρίκουλα Σοφία ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Λιάπης Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κατσιούλης Μάρκος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ριζογιάννης Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μύγας Ευάγγελος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μάλλιου Αριστέα ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Τσούκας Ευάγγελος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μπεκατώρος Κων/νος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μυλωνάς Ανδρέας ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κατσιγιάννης Παναγιώτης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
1ΓώγολοςΑπόστολος
2Ραγκαβά - ΣαλμάΕυθυμία
3ΣμύρηςΔημήτριος
4ΣμεράϊδοςΦίλλιπας
5ΓαϊτανάςΝικόλαος
6ΚλεφτοσπύροςΔημήτριος