Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου (κυλικείο Δημοτικού Σταδίου Αμφιλοχίας)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ