Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Αιτήσεις από Τετάρτη 2 Αυγούστου έως Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1.2023

Παράρτημα-ΙΙ-απόφασης-41797

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου