Προκήρυξη για τη θέση ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αμφιλοχίας

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1.2023

  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ανακοίνωσης υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), με
    σήμανση έκδοσης “10-06-2021”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10.6.21

  • ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) Απόδειξης Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ,
    με σήμανση έκδοσης “07-04-2023”

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1)

  •  ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ