Κατηγορία: Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

«Έλεγχος ποιότητας νερού Δήμου Αμφιλοχίας συνολικού Προϋπολογισμού # 8.010,40 € # με ΦΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υπηρεσία  «Έλεγχος ποιότητας νερού Δήμου Αμφιλοχίας  συνολικού Προϋπολογισμού # 8.010,40 € # με ΦΠΑ» που θα διενεργηθεί με απευθείας ανάθεση MEΛΕΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου συνολικού Προϋπολογισμού # 6.974,80 € # με ΦΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου συνολικού Προϋπολογισμού # 6.974,80 € # με ΦΠΑ» με απευθείας ανάθεση ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Πλύσιμο – γρασάρισμα των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας,  συνολικού προϋπολογισμού    # 20.478,60 € #» με απευθείας ανάθεση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  Για την «Πλύσιμο – γρασάρισμα των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας,  συνολικού προϋπολογισμού    # 20.478,60 € #»   MEΛΕΤΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΗΜΑΡΧΟΥ. ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Προµήθεια νέων αδειών χρήσης αντιβιοτικού (antivirus) προγραμμάτων Η/Υ για τις υπηρεσίες του Δήμου συνολικού προυπολογισμού # 1.767,00 € #»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την «Προµήθεια νέων αδειών χρήσης αντιβιοτικού (antivirus) προγραμμάτων Η/Υ για τις υπηρεσίες του Δήμου συνολικής αξίας # 1.767,00 € #»   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-MEΛΕΤΗ  

«Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής Μπούκας συμπεριλαμβανομένου προμήθεια και εργασία» συν. προϋπολογισμού # 1.590,18 € € #»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής Μπούκας συμπεριλαμβανομένου  προμήθεια και εργασία» συν. προϋπολογισμού  # 1.590,18 €  € #» MEΛΕΤΗ-1.pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ___

«Εκτέλεση εργασιών απολύμανσης και μυοκτονίας σε δημοτικά κτίρια και οχήματα του Δήμου Αμφιλοχίας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενδιαφέρεται να προσφύγει στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Εκτέλεση εργασιών απολύμανσης και μυοκτονίας σε δημοτικά κτίρια και οχήματα του Δήμου Αμφιλοχίας».   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ… Περισσότερα »

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και καλωδίων συν αξίας # 2.998,94 € #

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ” Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,  περιφερειακών συσκευών και καλωδίων  συν αξίας  #  2.998,94 € #»     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ MEΛΕΤΗ