Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έτους 2021 συν προυπ. #14.985,40 € #»με απευθείας ανάθεση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έτους  2021  συν προυπ.  #14.985,40 € #»με απευθείας ανάθεση »

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ…pdf

MEΛΕΤΗ ENTYΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ