ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Ο Δήμος Αμφιλοχίας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας

ΜΕΛΕΤΗ