Κατηγορία: Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για Προμήθεια Αδρανών Υλικών για διάστρωση σε Δημοτικές Οδούς της Δ.Ε. Ινάχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αμφιλοχία: 21/8/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                       Αριθ. Πρωτ: -9.475- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                        Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΑΧ…. Περισσότερα »

Πρόσκληση για Προμήθεια Αδρανών Υλικών για διάστρωση σε Δημοτικές οδούς Δ.Ε. Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αμφιλοχία: 21/8/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                             Αριθ. Πρωτ: -9.474- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                               ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                           … Περισσότερα »

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (Στεγανωτικές επιστρώσεις)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (Στεγανωτικές επιστρώσεις) (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.49 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Αμφιλοχίας (αρ. μελέτης —— )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.48 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΟΥ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΔΟΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΟΥ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΔΟΓΟΡΑΣ (αρ. μελέτης )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.46 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας… Περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΝΛΤΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΟΥ (αρ. μελέτης )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.45 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας 2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΔΟΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΔΟΓΟΡΑΣ (αρ. μελέτης )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.44 )Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας 2

Πρόσκληση για προμήθεια χρωμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                  ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία ΤΗΛ.: 2642 3 60424 FAX:   2642 3… Περισσότερα »

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Μεταφορά νερού για εμπλουτισμό δεξαμενών λόγω έκτακτων & απρόβλεπτων αναγκών (βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης) (αρ. μελέτης )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.43 )Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος… Περισσότερα »

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Μεταφορά νερού για εμπλουτισμό δεξαμενών λόγω έκτακτων & απρόβλεπτων αναγκών (βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης) (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.30 )Πρόσκληση Εκδήλωσης… Περισσότερα »

Πρόσκληση για Κατασκευή Κιβωτοειδούς Οχετού Αρωνιάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αμφιλοχία: 09-08-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: -9.119- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                               ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                 Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ… Περισσότερα »

Πρόσκληση: Ανακατασκευή- επισκευή υποδομών για την άρδευση στις Τ.Κ. Πατιοπούλου, στην Τ.Κ. Εμπεσού και στην Τ.Κ. Βρουβιανών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αμφιλοχία: 9-8-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                            Αριθ. Πρωτ: -9.121 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                        ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                         Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ… Περισσότερα »

Πρόσκληση: Συντήρηση και επισκευή παγίων εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Μενιδίου Δήμου Αμφιλοχία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αμφιλοχία: 9-8-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                            Αριθ. Πρωτ: – 9.124 – ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                        Κάθε ενδιαφερόμενο… Περισσότερα »

Πρόσκληση: Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης πόρτας στο δημοτικό κτίριο ΤΚ Στάνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 9/8/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. 9109 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΑΧ…. Περισσότερα »