Κατηγορία: Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Μεταφορά νερού για εμπλουτισμό δεξαμενών λόγω έκτακτων & απρόβλεπτων αναγκών (βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης) (αρ. μελέτης )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.43 )Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος… Περισσότερα »

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Μεταφορά νερού για εμπλουτισμό δεξαμενών λόγω έκτακτων & απρόβλεπτων αναγκών (βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης) (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.30 )Πρόσκληση Εκδήλωσης… Περισσότερα »

Πρόσκληση για Κατασκευή Κιβωτοειδούς Οχετού Αρωνιάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αμφιλοχία: 09-08-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: -9.119- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                               ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                 Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ… Περισσότερα »

Πρόσκληση: Ανακατασκευή- επισκευή υποδομών για την άρδευση στις Τ.Κ. Πατιοπούλου, στην Τ.Κ. Εμπεσού και στην Τ.Κ. Βρουβιανών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αμφιλοχία: 9-8-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                            Αριθ. Πρωτ: -9.121 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                        ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                         Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ… Περισσότερα »

Πρόσκληση: Συντήρηση και επισκευή παγίων εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Μενιδίου Δήμου Αμφιλοχία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αμφιλοχία: 9-8-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                            Αριθ. Πρωτ: – 9.124 – ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                        Κάθε ενδιαφερόμενο… Περισσότερα »

Πρόσκληση: Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης πόρτας στο δημοτικό κτίριο ΤΚ Στάνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 9/8/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. 9109 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΑΧ…. Περισσότερα »

Προσκληση: Βελτίωση προσβασιμότητας δημοτικού οδικού δικτύου ΔΕ Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αμφιλοχία: 9-8-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                             Αριθ. Πρωτ: -9.122- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                  ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                               Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΑΧ…. Περισσότερα »

Πρόσκληση: Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού WIFI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 9/8/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. 9.107 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΑΧ…. Περισσότερα »

Πρόσκληση : Αποκατάσταση έκτακτων βλαβών που συμβαίνουν στο εξωτερικό και στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στη ΔΕ Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αμφιλοχία: 9-8-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: – 9.123- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                        Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ… Περισσότερα »

Πρόσκληση για το Έργο: Αντικατάσταση σωληνώσεων ομβρίων στη Δ.Ε. Ινάχου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Αμφιλοχία: 09-08-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                               Αριθ. Πρωτ: – 9.104 – ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                        ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο… Περισσότερα »

Πρόσκληση: Αποκατάσταση έκτακτων βλαβών που συμβαίνουν στο εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο ΔΕ Αμφιλοχίας (ΤΚ Ανοιξιατίκου και ΤΚ Λουτρού)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αμφιλοχία: 9-8-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: – 9.125- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                        Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ… Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη  «Συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής Μπούκας συμπεριλαμβανομένου και την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 1.980,00#   Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως ισχύει… Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υπηρεσίες αποκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών σε αντλιοστάσια από έκτακτα καιρικά φαινόμενα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσίες αποκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών σε αντλιοστάσια από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (αρ. μελέτης )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.40 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΕΡΑΥΝΟΙ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΕΡΑΥΝΟΙ) (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.35 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος… Περισσότερα »