Κατηγορία: Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση : Αποκατάσταση έκτακτων βλαβών που συμβαίνουν στο εξωτερικό και στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στη ΔΕ Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αμφιλοχία: 9-8-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: – 9.123- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                        Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ… Περισσότερα »

Πρόσκληση για το Έργο: Αντικατάσταση σωληνώσεων ομβρίων στη Δ.Ε. Ινάχου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Αμφιλοχία: 09-08-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                               Αριθ. Πρωτ: – 9.104 – ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                        ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο… Περισσότερα »

Πρόσκληση: Αποκατάσταση έκτακτων βλαβών που συμβαίνουν στο εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο ΔΕ Αμφιλοχίας (ΤΚ Ανοιξιατίκου και ΤΚ Λουτρού)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αμφιλοχία: 9-8-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: – 9.125- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                        Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ… Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη  «Συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής Μπούκας συμπεριλαμβανομένου και την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 1.980,00#   Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως ισχύει… Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υπηρεσίες αποκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών σε αντλιοστάσια από έκτακτα καιρικά φαινόμενα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσίες αποκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών σε αντλιοστάσια από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (αρ. μελέτης )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.40 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΕΡΑΥΝΟΙ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΕΡΑΥΝΟΙ) (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.35 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος… Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Αμφιλοχίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Αμφιλοχίας (αρ. μελέτης —- )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.42 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αποκατάσταση βλαβών και Συντήρηση αντλιοστασίων ΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Αποκατάσταση βλαβών και Συντήρηση αντλιοστασίων ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.33 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αποκατάσταση βλαβών και Συντήρηση αντλιοστασίων ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Αποκατάσταση βλαβών και Συντήρηση αντλιοστασίων ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.34 )   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αποκατάσταση βλαβών και Συντήρηση αντλιοστασίων ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Αποκατάσταση βλαβών και Συντήρηση αντλιοστασίων ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.32 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 1

Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Αμφιλοχίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Αμφιλοχίας (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.38 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ – ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ – ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (αρ. μελέτης —— )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.36 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας 2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.37 )   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας 2