Δημοσίευσης συνοπτικής κατάστασης προυπολογισμού έτους 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας δημοσίευσης περίληψης συνοπτικής κατάστασης προυπολογισμού έτους  2021 »

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021