«Εκτέλεση εργασιών απολύμανσης και μυοκτονίας σε δημοτικά κτίρια και οχήματα του Δήμου Αμφιλοχίας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενδιαφέρεται να προσφύγει στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Εκτέλεση εργασιών απολύμανσης και μυοκτονίας σε δημοτικά κτίρια και οχήματα του Δήμου Αμφιλοχίας».

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ