«Προµήθεια νέων αδειών χρήσης αντιβιοτικού (antivirus) προγραμμάτων Η/Υ για τις υπηρεσίες του Δήμου συνολικού προυπολογισμού # 1.767,00 € #»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την «Προµήθεια νέων αδειών χρήσης αντιβιοτικού (antivirus) προγραμμάτων Η/Υ για τις υπηρεσίες του Δήμου συνολικής αξίας # 1.767,00 € #»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-MEΛΕΤΗ