“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Γ ΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ # 417,21 ΕΥΡΩ# “

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΘΕΜΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Γ ΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ # 417,21 ΕΥΡΩ# “

MEΛΕΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ