ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.492,82 ΕΥΡΩ.

Ο Δήμος Αμφιλοχίας πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Υπηρεσίας

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ