Περίληψη διακήρυξης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΙΝΑΧΟΥ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

54-2023 Ρ9ΡΑΩΨΞ-Ξ3Ι ΤΣΙΜΕΝΤΑ

espd-request-v2 Signed

ΓΣΥ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΑΔΑΜ 23PROC012403620)

ΕΣΥ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___290323 Signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Signed