Τελευταία νέα & ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Αμφιλοχίας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ συν. προυπολογισμού 12.400,00 € με ΦΠΑ… Περισσότερα »

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4.3.1 “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ” ΣΤΟ ΠΑΑ 2014-2020

2η τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της Δράσης 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» 4.3.1. _2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ_ΜΑΡΤΙΟΣ

1η τροποποίηση της 1ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.3 «Aνάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει ότι, με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τροποποιείται η 1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας… Περισσότερα »

Μακροσκοπικός έλεγχος και επιθεώρηση της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του πρώην δημοτικού κτιρίου Μενιδίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αμφιλοχία: 13-3-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: -2262 – ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                      ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                                     … Περισσότερα »

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (αρ. μελέτης ——— )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.8 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης 03/2019 )(τεχνικές προδιαγραφές ——– ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ (αρ. μελέτης —— )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.02 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης —— )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.01 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης 02/2019 )(τεχνικές προδιαγραφές ——- ) ΜΕΛΕΤΗ_ΤΕΛΙΚΗ_2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης 01/2019 )(τεχνικές προδιαγραφές —– ) ΜΕΛΕΤΗ_ΤΕΛΙΚΗ_2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.3 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τεχνικές Προδιαγραφές

προμήθεια ασφαλτικού υλικού για επισκευή οδοστρωμάτων Δ.Ε. Μενιδίου( ψυχρό ασφαλτικό σε σάκους)

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ   ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία ΤΗΛ.: 2642 3 60424 FAX:  … Περισσότερα »