προμήθεια σπόρων φυτών και δενδρυλλίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      10/4/2019

       Αριθ.  Πρωτ.     – 3525         –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   σπόρων φυτών και δενδρυλλίων για τα γήπεδα Λουτρού και Σαρδηνίων
  4. Τον ΚΑ 30-6662.002 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α495η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ 6Φ7ΥΩΨΞ-ΠΙΨ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Tρίτη 16- 4-2019  και ώρα 12,00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

α/α Περιγραφή Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή Δαπάνη
1 Γκαζόν Νο 21 Special 30kg 5.10 153,00
2 Γκαζόν Wembley 1 kg 100 kg 4,40 440,00
3 Γκαζόν Ουγκάντα  1 kg 110 kg 8,76 963,60
Αρθοισμα 1.556,60
Φ.Π.Α. 13% 202,36
Στρογγυλοποίηση +1,04
Σύνολο 1.760,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 87/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ 97ΙΜΩΨΞ-ΚΝΨ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ