ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ

Eπαναληπτικη πρόσκληση για υποβολης προσφοράς απομακρυνση ογκολιθων