ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αμφιλοχία: 5-4-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                             Αριθ. Πρωτ: -3269-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                           ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                               Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΝΙΔΙΟΥ »
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 70-016262,005 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΝΙΔΙΟΥ  » ποσού 620,00€.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟ
ΞΎΛΙΝΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΥΛΙΚΟ: ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3,30*2,75*0,06

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,10*1,20Μ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την ΤΡΙΤΗ  9/4/2019 Έως Τις 10:00 π.μΓια τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ