Τελευταία νέα & ανακοινώσεις

μίσθωση χημικών τουαλέτων για τη διοργάνωση εμποροπανήγυρις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αμφιλοχία: 20/9/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: –10061 – ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ                                                                                                Κάθε ενδιαφερόμενο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία ΤΗΛ: 2642 3… Περισσότερα »

κατασκευή παπαπηγμάτων για τη διοργάνωση εμποροπανήγυρισ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αμφιλοχία: 20/9/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: – 10060 – ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ                                                                                                Κάθε ενδιαφερόμενο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ…. Περισσότερα »

Σύνθεση ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ – ΚΕ.ΔΑ – ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σύνθεση ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ – ΚΕ.ΔΑ – ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμφιλοχίας και ορίστηκαν οι Προόεδροι, οι Αντιπρόεδροι και τα Μέλη της ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ,… Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2019

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αμφιλοχία 19/09/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση : Γ. Στράτου 5 Ταχ/κός Κώδικας : 30500   Τηλέφωνο : 2642360406   Φαξ :… Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΚΑΔΑ

  «Προμήθεια εξοπλισμού οργάνων αύλειου χώρου των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αμφιλοχίας   » συνολική προϋπολογιζόμενη  δαπάνη # 4.000,00 € # Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας … Περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ο Δήμος Αμφιλοχίας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την Υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Γιατρού εργασίας  στους εργαζόμενους του Δήμου Αμφιλοχίας για ένα έτος »… Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την Προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) Τύπου USB Tokens (2 τεμάχια) Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 Την αριθμ πρωτ. 10124/6-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΒ6ΟΩΨΞ-ΙΞ1) Απόφαση Δημάρχου με θέμα… Περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  Συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ… Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

πρόσκληση για υποβολης προσφοράς υπηρεσιες αποκαταστασης δικτυων ηλεκτροφωτισμου απο φυσικες καταστροφες  πρόσκληση για υποβολης προσφοράς αποκατασταση δικτυων απο φυσικες καταστροφες

Πρόσληψη Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Αμφιλοχίας.

Διορίζουμε τον  Λιάπη  Γεώργιο  του Δημητρίου , πτυχιούχο  τμήματος  Οργάνωσης  και  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας , στη θέση του μετακλητού  Γενικού  Γραμματέα  του  Δήμου Αμφιλοχίας.  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΛΑΓΚΑΔΙ” ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΑΓΚΑΔΙ» ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (αρ. μελέτης —- )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.51 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΑΤΣΟΥΛΙ” ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΤΣΟΥΛΙ»ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (αρ. μελέτης —- )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.54 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας 1