Τελευταία νέα & ανακοινώσεις

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 5/4/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.  – 3268 – ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ… Περισσότερα »

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αμφιλοχία: 5/4/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                             Αριθ. Πρωτ: -3264- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                           ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                               Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΑΧ…. Περισσότερα »

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αμφιλοχία: 5-4-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                             Αριθ. Πρωτ: -3269- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                           ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                               Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΑΧ…. Περισσότερα »

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αμφιλοχία: 5/4/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                             Αριθ. Πρωτ: -3266- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                  ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                               Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΑΧ…. Περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την  «Προμήθεια … Περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς ¨βελτίωση προσβασιμότητας δημοτικού οδικού δικτύου ΔΕ Μενιδίου¨

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αμφιλοχία: 3/4/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                             Αριθ. Πρωτ: -3142- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                           ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                               Κάθε ενδιαφερόμενο… Περισσότερα »

Παροχή Υπηρεσιών Γιατρού εργασίας  στους εργαζόμενους του Δήμου Αμφιλοχίας για ένα έτος

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    Ο Δήμος Αμφιλοχίας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την Υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Γιατρού εργασίας  στους εργαζόμενους του Δήμου… Περισσότερα »