Τελευταία νέα & ανακοινώσεις

συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών σε δημοτικά κτίρια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αμφιλοχία: 11-11-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: –  12592 – ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                      ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                     … Περισσότερα »

καταμέτρηση υδρομέτρων

Ελληνική Δημοκρατία                  Αμφιλοχία 8/11/2019 Νομός Αιτωλ/νιας                           Αριθμ. Πρωτ. 12548 Δήμος Αμφιλοχίας Τμήμα Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 5 , 30500 , Αμφιλοχία… Περισσότερα »

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ” Συνολικός Προϋπολογισμός # 54.389,75 € #

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΕΥΔ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ # 34.374,04 € #

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΕΥΔ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΚΕΔΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την προμήθεια ηλεκτροκινητήρα, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής παλαιού και τοποθέτησης νέου, μέχρι 29/10/2019 και ώρα 14:00 μ.μ Περισσότερες Πληροφορίες θα βρείτε στο… Περισσότερα »

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης 1.250 Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο των στόχων για αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, που έχουν τεθεί προς επίτευξη από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο… Περισσότερα »

Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης Κοινότητας Σπάρτου.

Στο Σπάρτο και στα Γραφεία της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα την 24η  του μήνα Οκτωβρίου  του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 20:00 μ.μ., συνήλθαν τα μέλη του… Περισσότερα »

Πρόγραμμα Εορτασμού 28ης Οκτωβρίου Δήμου Αμφιλοχίας.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις καθορίζονται ως ακολούθως: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 Γενικός σημαιοστολισμός από 8ης πρωινής ώρας μέχρι και της δύσης του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου, Δημοτικών, Δημοσίων Καταστημάτων και Ν.Π.Δ.Δ…. Περισσότερα »

Απόσπασμα Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Βαρετάδας.

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους  2020. Στην Βαρετάδα και στα Γραφεία της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα την 20η  του μήνα Οκτωβρίου  του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή  και ώρα 19:00… Περισσότερα »

Παράταση Εξόφλησης Λογαριασμών Ύδρευσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Αμφιλοχίας ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους ότι δόθηκε, παράταση εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου μας, από 17/10/2019 στις 31/10/2019 χωρίς καμία απολύτως προσαύξηση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με… Περισσότερα »