Ενημέρωση δημοτών για ανεξόφλητες οφειλές ύδρευσης

Ενημέρωση δημοτών για ανεξόφλητες οφειλές ύδρευσης

Ο Δήμος Αμφιλοχίας μετά την ενημέρωση των Δημοτών για τις ανεξόφλητες οφειλές ύδρευσης κι αφού η καταληκτική ημερομηνία στις 30/04/2024 για την τακτοποίηση τους έχει παρέλθει, έχοντας αξιολογήσει το ιστορικό και το ύψος των οφειλών και με βάση τις νόμιμες του υποχρεώσεις,

οφείλει να ενημερώσει τους μη συνεπείς καταναλωτές ότι για το καλό όλων μας και ιδιαίτερα των συμπολιτών μας που ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και δεδομένου του υψηλού κόστους της ύδρευσης για τον Δήμο μας, θα προβεί άμεσα στην εφαρμογή του νόμου που προβλέπει τις παρακάτω ενέργειες:

1. Δέσμευση φορολογικής ενημερότητας
2. Διακοπή υδροδότησης
3. Κατάσχεση εις χείρας τρίτων

Τα παραπάνω δεν αφορούν οφειλές που έχουν εξοφληθεί ή διακανονιστεί στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Αμφιλοχίας έως σήμερα.

Παράλληλα, ξεκινάνε έλεγχοι στο δίκτυο ύδρευσης και όπου διαπιστωθούν παράνομες συνδέσεις θα διακοπούν άμεσα, θα επιβληθούν τα αντίστοιχα πρόστιμα και θα ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Δήμος Αμφιλοχίας
Τμήμα εσόδων