Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 27η Μαΐου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο
Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 27η Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση Όρων Σύμβασης Συνεργασίας»
[Εισηγητής: Ο κ. Γώγολος Απόστολος (Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 2ο:«Κατάργηση θέσης περιπτέρου στην Πλατεία Αμφιλοχίας»
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 3ο:«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ Πρώην Δημοτικού Σχολείου ΠΗΓΑΔΙΑ Περδικάκι με την διαδικασία
Δημοπρασίας»
[Εισηγήτρια: Η κ. Φίλου Ειρήνη(Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 4ο:«Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023»
[Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].
ΘΕΜΑ 5ο:«Εκτός Έδρας Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου»
[Εισηγητής: Ο κ. Τορουνίδης Αθανάσιος (Δήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 6ο:«Προσωρινή αναστολή χρεώσεων τελών νεκροταφείου»
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 7ο:«Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 και Τροποποίηση Τεχνικού
προγράμματος έτους 2024»
[Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παπούλιας Γρηγόριος