Τελευταία νέα & ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ, Τ.Κ. ΣΠΑΡΤΟΥ, Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 16-11-2018 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: -11.416 – ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                       ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ… Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΛΗΝ ΤΚ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΛΟΥΤΡΟΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 16-11-2018 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: -11.414 – ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                       ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ… Περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 75 ΗΡ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣ. ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ – ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 75 ΗΡ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣ. ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ – ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ (αρ. μελέτης ———– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.34 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 20 ΗΡ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 20 ΗΡ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ (αρ. μελέτης ——— )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.33 )   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΕΝΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΕΝΙΟΥ (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.31 )   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΡΑΝΤΑΡ) ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  (ΡΑΝΤΑΡ) ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ (αρ. μελέτης — ——- )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.35 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΠΡΟΣΚΛΗΣΗΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης —- )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.36 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ  Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης —- )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.37 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.38 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΑΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΑΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης —- )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.39 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ (αρ. μελέτης —- )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.40 )   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης —- )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.41 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Μεταφορά πόσιμου ύδατος για τον εμπλουτισμό των δεξαμενών της πόλης της Αμφιλοχίας (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.42 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος