ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60424
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος
Αμφιλοχία      22-11-2018
Αριθ.  Πρωτ.   –    11725        –

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την ανάγκη για  την  δαπάνη για την ανανέωση παλαιών αδειών χρήσης  αντιβιοτικών προγραμμάτων  για δύο έτη προκειμένω να λειτουργεί το δίκτυο υπολογιστών των υπηρεσιών του Δήμου με ασφάλεια
  4.  Τον ΚΑ 10-7134.002 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ  Α-801     

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι  25-11-2018 και ώρα 10:00 π.μ.   :

 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τιμή προσφοράς
Ανανέωση υφιστάμενης άδειας χρήσης για δύο έτη του  αντιβιοτικού  ESET endpoint Antivirus Businmess Edition 70 23,00  
    ΣΥΝΟΛΟ  
    ΦΠΑ 24%  
    ΓΕΝΙΚΟ  
       
       
       

 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές του υλικού έχουν εγκριθεί με την αρίθμ.  477/2018 ( ΑΔΑ ΩΜΣΧΩΨΞ-ΧΨΒ ) απόφαση Δημάρχου Αμφιλοχίας.

 Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός