Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για συμμετοχή νέων στο Πρόγραμμα Europaragedon + Youth Exchange (ταξίδι 4-11 Οκτωβρίου 2021 στο Kielce Πολωνίας)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες συμμετέχει φέτος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Europaragedon + Youth Exchange, το οποίο αποτελεί συνέχεια του προγράμματος Europaragedon 2019, στο οποίο τελευταίο είχε συμμετάσχει το… Περισσότερα »

Ορισμός Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ   Έχοντας  υπόψη: Τις  διατάξεις του  άρθρου 59  του  ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (Α  87), όπως  αντικαταστάθηκε  από … Περισσότερα »

Παράταση ημερομηνίας λήξης λογαριασμών ύδρευσης

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΡ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ        30/8/2021                                                                                                                                                   Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΗΝ 31η/8/2021,… Περισσότερα »

Προσωρινός πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

Υποβολή αντιρρήσεων επί της μοριοδότησης υποβάλλεται ατελώς στο Δήμο (αποκλειστικά στο email: aitiseis@dimosamfilochias.gr) εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων (25 – 26 Αυγούστου 2021). ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ… Περισσότερα »

Διάθεση ενημερωτικού υλικού (διαδικτυακά) για την προστασία από τα κουνούπια από τον ΕΟΔΥ

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) διαθέτει ενημερωτικό υλικό για την προστασία από τα κουνούπια στην ιστοσελίδα του. Το υλικό είναι προσβάσιμο στους παρακάτω συνδέσμους: Μην αφήνεις τα κουνύπια να… Περισσότερα »