Κατηγορία: Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Υποβολή αντιρρήσεων για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα ανάρτησης των πινάκων, ήτοι από 10-10-2022 έως και 11-10-2022. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 2022-2023

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022   Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας   Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 28η Σεπτεμβρίου 2022,… Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή νέων δημιουργών στο πρόγραμμα «Τέχνη, μια σιωπηλή επανάσταση»

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή νέων δημιουργών στο πρόγραμμα «Τέχνη, μια σιωπηλή επανάσταση: Η τέχνη ως δυναμικό εργαλείο κοινωνικού μετασχηματισμού και αλλαγής… Περισσότερα »

Προσωρινά Αποστελέσματα Σχολικών Καθαριστριών 2022-2023

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΑΤΕΛΩΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ… Περισσότερα »

Δημόσια γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσεως Ειδικού Συνεργάτη

ΔΗΜΟΣΙΑ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για  την  πλήρωση  μίας  (1)  θέσεως Ειδικού  Συνεργάτη Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Έχοντας  υπόψη: Τις  διατάξεις του  άρθρου  58  του  ν. 3852/2010  (ΦΕΚ  87/τ.Α/2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης  και … Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αμφιλοχίας. Δείτε αναλυτικά τη διαδικασία… Περισσότερα »

Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό “Τοπολατρεία” και αναδείξτε τις ιδιαιτερότητες του τόπου μας!

ΤΟΠΟΛΑΤΡΕΙΑ Μια ιστορία αγάπης για τον τόπο μου Ο Δήμος Αμφιλοχίας, έχει θέσει υπό την αιγίδα του το διαγωνισμό της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος “Τοπολατρεία”! Εάν πιστεύετε ότι μπορείτε με τρεις… Περισσότερα »