Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση της Κοινότητας Αμφιλοχίας

Καλείστε να παρευρεθείτε σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση της Κοινότητας Αμφιλοχίας που θα γίνει στις 28.04.2023, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Στράτου) για την εκλογή Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων για την δημοτική περίοδο έως τις 31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.5043/2023, Α’ 91).

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο:

ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση Πρόσκληση Δημοτικής Κοινότητας Αμφιλοχίας 2023