O ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ διακηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου εκπόνησης της μελέτης “ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μενιδίου- Επικαιροποίηση Β1 Σταδίου & ΣΜΠΕ και Σύνταξη Β2 Σταδίου”

Ο Δήμος Αμφιλοχίας προκηρύσσει Ανοιχτή Διαδικασία μεσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης “ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μενιδίου- Επικαιροποίηση Β1 Σταδίου & ΣΜΠΕ και Σύνταξη Β2 Σταδίου” , εκτιμώμενης αξίας 71.151,70 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της Διακήρυξης.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΑΠ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (23PROC012271342) ΕΕΕΣ 10-3-23 Signed ΕΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ 307-2022 ΨΠΡ3ΩΨΞ-ΡΒΣ ΣΧΟΟΑΠ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 10-3-23 Signed ΣΧΟΑΠ ΜΕΝΙΔΙΟΥ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΧΟΑΠ ΜΕΝΙΔΙΟΥ – ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΧΟΑΠ ΜΕΝΙΔΙΟΥ – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ