Ανακοίνωση για την υπηρεσία περισυλλογής και διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζωών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ