ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 16-8-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 20-8-2021

Ανακοίνωση-ΣΟΧ

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου

Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης