Τελευταία νέα & ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας για ένα έτος » , προϋπολογισμού 56.643,20 € ( πενήντα έξι χιλιάδες εξακόσια σαράντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό 45.680,00 Ευρώ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -MEΛΕΤΗ – ΤΕΥΔ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου

Αμφιλοχία, 23 Οκτωβρίου 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου Ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί και φέτος, παρά τις ιδιαίτερες… Περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς “Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων σε δημοτικούς χώρους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία:   23/10/20 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                               Αριθ. Πρωτ: -10.084- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                            ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                   Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΑΧ…. Περισσότερα »

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για: «Ανώρυξη και άντληση γεώτρησης στην κοινότητα Γιαννοπούλων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 22/10/20 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: –   10.049 – ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                       ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ… Περισσότερα »

Τρεις μελέτες αναβάθμισης αλιευτικών καταφυγίων υπέγραψε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμφιλοχίας

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τρεις μελέτες αναβάθμισης αλιευτικών καταφυγίων υπέγραψε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμφιλοχίας   Η εκπόνηση τριών μελετών που αφορούν στην αναβάθμιση των αλιευτικών καταφυγίων… Περισσότερα »

Επιθεώρηση Εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Χαλκιοπούλων από τον Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επιθεώρηση Εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Χαλκιοπούλων από τον Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος   Το Εποχικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Χαλκιοπούλων επιθεώρησαν σήμερα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος… Περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» , συν. προυπ. #74.400,00 € #

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας    ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας / τιμής για την… Περισσότερα »

Ενημέρωση για λαϊκή αγορά Αμφιλοχίας (Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020)

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 32 παράγραφος 4 του Ν. 4497/13-11-2017  σχετικά με την τοποθέτηση προσωρινών παραγωγών πωλητών… Περισσότερα »

Ενημέρωση για κυριακάτικη αγορά Μενιδίου (Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020)

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 38 του Ν. 4497/13-11-2017 σχετικά με τις Κυριακάτικες Αγορές. Τους αριθμούς των θέσεων που… Περισσότερα »