Τελευταία νέα & ανακοινώσεις

προσκληση: Επισκευής μεταλλικών κουπαστών σε δημοτικές κλίμακες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 19/7/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.  – 8.221 – ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ… Περισσότερα »

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για τον “Καθαρισμός πρανών και ερεισμάτων δημοτικών οδών στη Δ.Ε. Αμφιλοχίας (Σαρδίνια, Κομποθέκλα, Διασταυρωση Σαρδινίων, Φαλαγγιά)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αμφιλοχία: 19-07-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ: -8.212- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                     ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                   Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:… Περισσότερα »

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για “Καθαρισμός πρανών και ερεισμάτων δημοτικών οδών στη Δ.Ε. Ινάχου (Ποδογορά, Ρεβύθι, Παλιοκκλησιά, Παλιάμπελα, Παλαιό Γιαννόπουλο)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Αμφιλοχία: 19-07-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ: -8.214- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                        ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                         Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΑΧ…. Περισσότερα »

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για τον «Καθαρισμός πρανών και ερεισμάτων δημοτικών οδών στη Δ.Ε. Ινάχου (Περδικάκι, Προφήτης Ηλίας, Βρουβιανά, Γραμματικού)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αμφιλοχία: 19-07-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                              Αριθ. Πρωτ: -8.213- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                       ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                      Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:… Περισσότερα »

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για τον “Καθαρισμό πρανών και ερεισμάτων δημοτικών οδών στη Δ.Ε. Ινάχου (Παυλιάδα, Ποταμιά, Μπαμπαλιό)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αμφιλοχία: 19-07-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                       Αριθ. Πρωτ: -8.200- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                 ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                            Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ… Περισσότερα »

Πρόσκληση : Αποκατάσταση αγροτικών και δημοτικών οδών από φυσικές καταστροφές στις της ΤΚ Πατιοπούλων και ΤΚ Αγριδι, οικισμός Δρομίστα της ΔΕ Ινάχου του  Δήμου Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αμφιλοχία: 19/7/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: -8.203- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                      ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                                      Κάθε… Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Καθαρισμός πρανών και ερεισμάτων δημοτικών οδών ΔΕ Αμφιλοχίας (Σπάρτο, Στάνος, Αμφιλοχία)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αμφιλοχία: 19/7/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: -8.194- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                      ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                                      Κάθε… Περισσότερα »

Πρόσκληση για “Συντήρηση και επισκευή τοίχων περίφραξης κοιμητηρίων Θεριακησίου και Παλαιάς Φλωριάδας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αμφιλοχία: 17-07-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                  Αριθ. Πρωτ: -8.073- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                             ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                         Κάθε ενδιαφερόμενο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:… Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος “Καθαρισμός πρανών και ερεισμάτων δημοτικών οδών ΔΕ Μενιδίου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αμφιλοχία: 16/7/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                           Αριθ. Πρωτ: -8.043- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                      ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                     … Περισσότερα »

πρόσκληση: Καθαρισμός πρανών και ερεισμάτων δημοτικών οδών στη ΔΕ Ινάχου (Πατιόπουλο, Αγρίδι, Εμπεσός, Χαλκιόπουλο, Μαλεσιάδα, Αμοργιανοί, Ποδαγορά, Γιαννόπουλοι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αμφιλοχία: 16/7/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: -8.042- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                      ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                                      Κάθε… Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Καθαρισμός πρανών και ερεισμάτων δημοτικών οδών ΔΕ Αμφιλοχίας  (Λουτρό, Ανοιξιάτικο, Μπούκα, Προφήτης Ηλίας )»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αμφιλοχία: 16/7/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: -8.041- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                      ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                                      Κάθε… Περισσότερα »

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης 23/2019 )(τεχνικές προδιαγραφές —— ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας

Πρόσκληση για «Συντήρηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Αποδυτηρίων Αθλητικών Υποδομών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αμφιλοχία: 09-07-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                       Αριθ. Πρωτ: -6.698- ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                     … Περισσότερα »