Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αμφιλοχίας (2021-2022)

Πρόσκληση ΚΗΜΔΗΣ

Τεχνική-Περιγραφή