ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)»

ΑΟΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

ΑΟΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΕΕΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΕ ΕΠΕΞ ΜΟΡΦΗ

ΕΕΕΣ

Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής υποβολής προσφορών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΕΞ ΜΟΡΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ..ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ..62ΘΦΩΨΞ-ΝΘ8