Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου

Παράρτημα-ΙΙ-απόφασης-41797