ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αμφιλοχίας.

Δείτε αναλυτικά τη διαδικασία πρόσληψης στα παρακάτω συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση Πρόσληψης

Παράρτημα-ΙΙ-Απόφασης-41797

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση