ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΕ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης —— )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.01 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος