Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου Τριμήνου 2023 ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ