Τεχνική υποστήριξη αυτόματου συστήματος εμφακέλωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Τεχνική υποστήριξη αυτόματου συστήματος εμφακέλωσης

(αρ. μελέτης —— )(τεχνικές προδιαγραφές -Φ.10.14 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τεχνικές Προδιαγραφές