ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΝΑΧΟΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                       

Τμήμα τεχνικών έργων και  συντήρησης υποδομών

 

Αμφιλοχία: 25-6-2018

Αριθ. Πρωτ. 5874

 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60423

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας : «τακτική περιοδική συντήρηση των εσωτερικών ανελκυστήρων του Δημαρχείου Αμφιλοχίας και του γραφείου της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου (Πρώην Δημαρχείο Ινάχου)

  1. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 10.6262 ποσού 2400,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις κατωτέρω  εργασίες  μέχρι την Τρίτη  25-6-2018 και ώρα 12.00μ.μ. :

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
Συντήρηση τακτική    μηνιαία υδραυλικού ανελκυστήρα 85,00 22    
      ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
      ΦΠΑ 24 %  
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν  έως το τέλος του έτους.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος