ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΩΗΝ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙ ΟΔΟΥ Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                       

Τμήμα τεχνικών έργων και  συντήρησης υποδομών

Αμφιλοχία: 27/12/2018

Αριθ. Πρωτ. 13465

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60423

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Μίλης Γρ.

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. την υπηρεσιακή ανάγκη για τακτική περιοδική συντήρηση έως τέλος του έτους , όπως αυτή προβλέπεται από τη κείμενη νομοθεσία, των δύο ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι στο κτήριο του πρώην 2ου Δημοτικού Σχολείου  Αμφιλοχίας και σε εξωτερική κλίμακα επί της οδού Ιωάννη Μπουκουβάλα στην Αμφιλοχία, καθώς και για την αναβάθμιση των δύο συστημάτων.
  4.  την ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 10.6262 ποσού 2580,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις κατωτέρω  εργασίες  μέχρι την Δευτέρα  31-12-2018 και ώρα 10.00μ.μ. :

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
Συντήρηση τακτική    μηνιαία υδραυλικού ανελκυστήρα 85,00 4  υπηρεσίες
αναβάθμιση στα μέσα προστασίας από πτώση στον εξοπλισμό στον όροφο του κτηρίου 1680,65 1 κατ αποκοπη
Προμήθεια και προγραμματισμός δύο ασύρματων χειριστηρίων 30,00 2 τεμ.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΦΠΑ 24 %
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν  έως το τέλος του έτους.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος