Συντήρηση και καθαρισμός των δεξαμενών ύδρευσης της Στάνου

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

   Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

 

Ανακοινώνεται ότι από 4/12/2018 και ώρα 08:30 π.μ ο Δήμος Αμφιλοχίας, θα προβεί σε συντήρηση και καθαρισμό των δεξαμενών ύδρευσης της Στάνου με καθαρισμό και απολύμανση.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω θα υπάρξει αρρυθμία ή και προσωρινή διακοπή της ύδρευσης από 4/12/2018 και ώρα 08:30 π.μ έως ότου περαιωθούν οι εργασίες καθαρισμού.

 

Καλούνται οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση, ακόμη και για επιπλέον (6) ώρες μετά το πέρας των εργασιών.

Το νερό θα μπορεί, με ασφάλεια, να χρησιμοποιηθεί για πόση από την Τετάρτη 5/12/2018.

 

Παρακαλούμε για την υπομονή και την κατανόησή σας