«Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής Μπούκας συμπεριλαμβανομένου προμήθεια και εργασία» συν προυπ. #1.796,00 € # με απευθείας ανάθεση »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΜΕΛΕΤΗ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ)