Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπού εξοπλισμού ΔΕ Ινάχου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπού εξοπλισμού ΔΕ Ινάχου

(αρ. μελέτης ——– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.50 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Eνδιαφέροντος